×
შაბათი, 11 მარტი, 2023

გაიგე, ხარ თუ არა ლოთილოთი კაცი (ქალი), კაი კაცი (ქალი :) გავიგოთ, გაქვს თუ არა მიდრეკილება გალოთებისკენ. ან იქნებ უკვე ლოთიც ხარ და არ იცი :)
მსგავსი მასალები